Fio globální akciový fond - Trieda EUR

Koncentrovaný fond 30-40 akcií spoločností obchodovaných na trhoch vyspelých ekonomík. Fond je vhodný predovšetkým pre investorov hľadajúcich vyšší výnos s väčšou toleranciou k riziku. Vďaka menovému zaisteniu fondu je minimalizované kurzové riziko. Odporúčaná dĺžka investície je 5 a viac rokov.

Portfólio manažér fondu Lukáš Brodníček hovorí:
„Fio globální akciový fond je rozumne diverzifikovaný fond ťažiaci z trendov ako e-commerce, digitalizácia, cloud computing, kyberbezpečnosť, elektrifikácia áut, genetika, minimálne invazívna chirurgia alebo nástup 5G siete. Spoločným znakom vybraných spoločností je práve expozícia na určitý sekulárny trend v odvetví a zároveň dominantné trhové postavenie s trvale udržateľnou konkurenčnou výhodou, čo umožňuje dlhodobo nadpriemerný rast tržieb a zisku. Vybrané spoločnosti generujú a efektívne alokujú značné free cash flow, majú robustnú súvahu bez výrazného zadlženia a vysoký podiel recurring tržieb robiaci ich biznis relatívne stabilný aj v dobách nepriaznivého ekonomického vývoja.“
Názov fondu Fio globální akciový fond - Trieda EUR
Typ fondu akciový
ISIN CZ0008476215
Dátum vzniku triedy 24.11.2020
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde
01.12.2022
1 007 040 190,53 CZK
Aktuálna hodnota podielového listu
01.12.2022
1,0053 EUR
Vstupný poplatok 0 EUR
Výstupný poplatok 0 EUR / 3 %
Minimálna investícia 10 EUR mesačne/
200 EUR jednorazovo
Rizikovosť 6
Poplatok za spravovanie
Poplatok za administráciu
1.7 % p.a.
0.5 % p.a.

Graf vývoja fondu

Výkonnosť ku dňu 01.12.2022

Obdobie 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov Od začiatku roku 1 rok 2 roky Od založenia
Výkonnosť v % 9,34 7,03 3,89 -17,34 -13,43 0,00 0,53

Najvýznamnejšie pozície ku dňu 28.11.2022

ISIN Názov Mena % zastúpenia
DE0007164600 SAP SE EUR 4,37
US57636Q1040 MASTERCARD USD 4,30
NL0010273215 ASML HOLDING N.V. EUR 4,04
US1598641074 CHARLES RIVER USD 3,70
US78409V1044 S&P GLOBAL USD 3,59
US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS USD 3,58

Najvýznamnejšie pozície ku dňu 28.11.2022