Fio globální akciový fond - Trieda EUR

Koncentrovaný fond 30-40 akcií spoločností obchodovaných na trhoch vyspelých ekonomík. Fond je vhodný predovšetkým pre investorov hľadajúcich vyšší výnos s väčšou toleranciou k riziku. Vďaka menovému zaisteniu fondu je minimalizované kurzové riziko. Odporúčaná dĺžka investície je 5 a viac rokov.

Portfólio manažér fondu Lukáš Brodníček hovorí:
„Fio globální akciový fond je rozumne diverzifikovaný fond ťažiaci z trendov ako e-commerce, digitalizácia, cloud computing, kyberbezpečnosť, elektrifikácia áut, genetika, minimálne invazívna chirurgia alebo nástup 5G siete. Spoločným znakom vybraných spoločností je práve expozícia na určitý sekulárny trend v odvetví a zároveň dominantné trhové postavenie s trvale udržateľnou konkurenčnou výhodou, čo umožňuje dlhodobo nadpriemerný rast tržieb a zisku. Vybrané spoločnosti generujú a efektívne alokujú značné free cash flow, majú robustnú súvahu bez výrazného zadlženia a vysoký podiel recurring tržieb robiaci ich biznis relatívne stabilný aj v dobách nepriaznivého ekonomického vývoja.“
Názov fondu Fio globální akciový fond - Trieda EUR
Typ fondu akciový
ISIN CZ0008476215
Dátum vzniku triedy 24.11.2020
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde
01.12.2023
1 183 089 777,34 CZK
Aktuálna hodnota podielového listu
01.12.2023
1,1073 EUR
Vstupný poplatok 0 EUR
Výstupný poplatok 0 EUR / 3 %
Minimálna investícia 10 EUR mesačne/
200 EUR jednorazovo
Rizikovosť 5
Poplatok za spravovanie
Poplatok za administráciu
1.7 % p.a.
0.5 % p.a.

Graf vývoja fondu

Výkonnosť ku dňu 01.12.2023

Obdobie 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov Od začiatku roku 1 rok 2 roky Od založenia
Výkonnosť v % 11,51 0,78 4,19 17,46 10,15 -4,64 10,73

Najvýznamnejšie pozície ku dňu 04.12.2023

ISIN Názov Mena % zastúpenia
US5398301094 LOCKHEED MARTIN USD 5,47
US8835561023 THERMO FISHER USD 5,30
DE0007164600 SAP SE EUR 5,05
US5184391044 THE ESTEE LAUDER USD 5,02
US1266501006 CVS HEALTH USD 4,99
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR EUR 4,94

Najvýznamnejšie pozície ku dňu 04.12.2023