Fio globální akciový fond - Trieda EUR

Koncentrovaný fond 30-40 akcií spoločností obchodovaných na trhoch vyspelých ekonomík. Fond je vhodný predovšetkým pre investorov hľadajúcich vyšší výnos s väčšou toleranciou k riziku. Vďaka menovému zaisteniu fondu je minimalizované kurzové riziko. Odporúčaná dĺžka investície je 5 a viac rokov.

Portfólio manažér fondu Lukáš Brodníček hovorí:
„Fio globální akciový fond je rozumne diverzifikovaný fond ťažiaci z trendov ako e-commerce, digitalizácia, cloud computing, kyberbezpečnosť, elektrifikácia áut, genetika, minimálne invazívna chirurgia alebo nástup 5G siete. Spoločným znakom vybraných spoločností je práve expozícia na určitý sekulárny trend v odvetví a zároveň dominantné trhové postavenie s trvale udržateľnou konkurenčnou výhodou, čo umožňuje dlhodobo nadpriemerný rast tržieb a zisku. Vybrané spoločnosti generujú a efektívne alokujú značné free cash flow, majú robustnú súvahu bez výrazného zadlženia a vysoký podiel recurring tržieb robiaci ich biznis relatívne stabilný aj v dobách nepriaznivého ekonomického vývoja.“
Názov fondu Fio globální akciový fond - Trieda EUR
Typ fondu akciový
ISIN CZ0008476215
Dátum vzniku triedy 24.11.2020
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde
17.06.2021
501 105 771,33 CZK
Aktuálna hodnota podielového listu
17.06.2021
1,0990 EUR
Vstupný poplatok 0 EUR
Výstupný poplatok 0 EUR / 3 %
Minimálna investícia 10 EUR mesačne/
200 EUR jednorazovo
Rizikovosť 6
Poplatok za spravovanie
Poplatok za administráciu
1,7 % p.a.
0,5 % p.a.

Graf vývoja fondu

Výkonnosť ku dňu 17.06.2021

Obdobie 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov Od začiatku roku 1 rok 2 roky Od založenia
Výkonnosť v % 6,35 8,78 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90

Najvýznamnejšie pozície ku dňu 20.06.2021

ISIN Názov Mena % zastúpenia
US8835561023 THERMO FISHER SCIEN. USD 4,02
DE0007164600 SAP SE EUR 3,94
US8716071076 SYNOPSYS, INC. USD 3,53
US01609W1027 ALIBABA GROUP (ADR) USD 3,23
IL0011334468 CYBER-ARK SOFTWARE USD 3,17
US4523271090 ILLUMINA, INC. USD 3,16

Najvýznamnejšie pozície ku dňu 20.06.2021