Fio globální akciový fond - Trieda CZK

Koncentrovaný fond 30-40 akcií spoločností obchodovaných na trhoch vyspelých ekonomík. Fond je vhodný predovšetkým pre investorov hľadajúcich vyšší výnos s väčšou toleranciou k riziku. Vďaka menovému zaisteniu fondu je minimalizované kurzové riziko. Odporúčaná dĺžka investície je 5 a viac rokov.

Portfólio manažér fondu Lukáš Brodníček hovorí:
„Fio globální akciový fond je rozumne diverzifikovaný fond ťažiaci z trendov ako e-commerce, digitalizácia, cloud computing, kyberbezpečnosť, elektrifikácia áut, genetika, minimálne invazívna chirurgia alebo nástup 5G siete. Spoločným znakom vybraných spoločností je práve expozícia na určitý sekulárny trend v odvetví a zároveň dominantné trhové postavenie s trvale udržateľnou konkurenčnou výhodou, čo umožňuje dlhodobo nadpriemerný rast tržieb a zisku. Vybrané spoločnosti generujú a efektívne alokujú značné free cash flow, majú robustnú súvahu bez výrazného zadlženia a vysoký podiel recurring tržieb robiaci ich biznis relatívne stabilný aj v dobách nepriaznivého ekonomického vývoja.“
Názov fondu Fio globální akciový fond - Trieda CZK
Typ fondu akciový
ISIN CZ0008475720
Dátum vzniku triedy 11.10.2018
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde
29.03.2023
1 049 978 509,64 CZK
Aktuálna hodnota podielového listu
29.03.2023
1,4809 CZK
Vstupný poplatok 0 CZK
Výstupný poplatok 0 CZK / 3 %
Minimálna investícia 300 CZK mesačne/
5000 CZK jednorazovo
Rizikovosť 5
Poplatok za spravovanie
Poplatok za administráciu
1.7 % p.a.
0.5 % p.a.

Graf vývoja fondu

Výkonnosť ku dňu 29.03.2023

Obdobie 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov Od začiatku roku 1 rok 2 roky Od založenia
Výkonnosť v % 1,52 7,58 18,62 8,27 -9,51 0,73 48,09

Najvýznamnejšie pozície ku dňu 27.03.2023

ISIN Názov Mena % zastúpenia
US5398301094 LOCKHEED MARTIN USD 4,51
DE0007164600 SAP SE EUR 4,34
US02079K1079 ALPHABET, INC. CL. C USD 4,25
US1266501006 CVS HEALTH USD 4,23
NL0010273215 ASML HOLDING N.V. EUR 3,93
US57636Q1040 MASTERCARD USD 3,92

Najvýznamnejšie pozície ku dňu 27.03.2023