Fio globální akciový fond - Trieda CZK

Koncentrovaný fond 30-40 akcií spoločností obchodovaných na trhoch vyspelých ekonomík. Fond je vhodný predovšetkým pre investorov hľadajúcich vyšší výnos s väčšou toleranciou k riziku. Vďaka menovému zaisteniu fondu je minimalizované kurzové riziko. Odporúčaná dĺžka investície je 5 a viac rokov.

Portfólio manažér fondu Lukáš Brodníček hovorí:
„Fio globální akciový fond je rozumne diverzifikovaný fond ťažiaci z trendov ako e-commerce, digitalizácia, cloud computing, kyberbezpečnosť, elektrifikácia áut, genetika, minimálne invazívna chirurgia alebo nástup 5G siete. Spoločným znakom vybraných spoločností je práve expozícia na určitý sekulárny trend v odvetví a zároveň dominantné trhové postavenie s trvale udržateľnou konkurenčnou výhodou, čo umožňuje dlhodobo nadpriemerný rast tržieb a zisku. Vybrané spoločnosti generujú a efektívne alokujú značné free cash flow, majú robustnú súvahu bez výrazného zadlženia a vysoký podiel recurring tržieb robiaci ich biznis relatívne stabilný aj v dobách nepriaznivého ekonomického vývoja.“
Názov fondu Fio globální akciový fond - Trieda CZK
Typ fondu akciový
ISIN CZ0008475720
Dátum vzniku triedy 11.10.2018
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde
24.09.2021
726 081 787,30 CZK
Aktuálna hodnota podielového listu
24.09.2021
1,7122 CZK
Vstupný poplatok 0 CZK
Výstupný poplatok 0 CZK / 3 %
Minimálna investícia 300 CZK mesačne/
5000 CZK jednorazovo
Rizikovosť 6
Poplatok za spravovanie
Poplatok za administráciu
1.7 % p.a.
0.5 % p.a.

Graf vývoja fondu

Výkonnosť ku dňu 23.09.2021

Obdobie 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov Od začiatku roku 1 rok 2 roky Od založenia
Výkonnosť v % 1,45 7,31 17,89 20,55 38,98 54,99 71,71

Najvýznamnejšie pozície ku dňu 27.09.2021

ISIN Názov Mena % zastúpenia
US57636Q1040 MASTERCARD, INC. USD 4,64
DE0007164600 SAP SE EUR 4,57
US5398301094 LOCKHEED MARTIN USD 3,88
US8835561023 THERMO FISHER SCIEN. USD 3,71
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS USD 3,43
DE0006231004 INFINEON AG EUR 3,28

Najvýznamnejšie pozície ku dňu 27.09.2021