Fio globální akciový fond - mesačná správa

Portfólio manažér Lukáš Brodníček komentuje vývoj portfólia v mesačnom reporte za august 2023
August začal pre trhy prekvapivým znížením ratingu Spojených štátov od agentúry Fitch. Japonská centrálna banka zároveň uvoľnila kontrolu výnosovej krivky. Vzhľadom na prichádzajúce makro-dátam sa z prognóz počas leta pre tento rok vyraďovala recesia a s tým sa začala zdvíhať aj cena ropy. Tieto hlavné faktory viedli k opätovnému nárastu výnosov na dlhopisovom trhu. V prípade amerických štátnych dlhopisov sa výnos aj v reálnom vyjadrení dostáva viac do kladných hodnôt, čo znamenalo zastavenie rally na akciových indexoch.

Kompletnú mesačnú správu nájdete tu.